În cadrul Campaniei Naționale Curățăm România, elevii claselor a IX, X și XI a, sub îndrumarea D-nei Prof. Serghie Vasilica din cadrul Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași au participat la Activități de Mediu cu privire la importanța colectării și reciclării echipamentelor de deșeuri electrice și electronice, a efectelor negative produse de către acestea asupra mediului înconjurător cât și al sănătății noastre.

DEEE-urile reprezintă aproximativ 5% din deșeurile generate de comunitate și au un grad mare de reciclare-reutilizare (între 85-90%). Sunt conținute în substanțe periculoase precum gaze cu efect de seră sau metale grele.

Elementele regăsite în structura deșeurilor pot produce efecte toxice asupra oricărui component de mediu, precum apa, aerul, solul, viețuitoarelor cât și asupra sănătății umane.

În ceea ce privește organismul uman Mercurul (Hg) regăsit în lămpi fluorescente, baterii alcaline și înrerupătoare afectează creierul și conduce la leziuni hepatice; Plumbul (Pb) din ecranele televizoarelor, baterii și acumulatori provoacă dureri abdominale, constipație, oboseală sau insomnii; Cadmiul (Cd) prezent în baterii, neoane, ecranele televizoarelor CRT și tonere de imprimante conduce la simptomele otrăvirii, cancerului pulmonar și leziuni la rinichi.

Așadar trebuie să ne unim forțele, cunoașterea și resursele pentru a stimula colectarea selectivă a deșeurilor, curățenia și grija față de mediu!

Ecoarena continuă campaniile de educație de mediu în unitățile de învățământ oferind oportunitatea afirmării profesionale, a deschiderii de noi orizonturi și a posibilități de participare la acțiunile noastre de voluntariat pentru elevi, studenți sau oricine dorește să participe la acțiunile noasre.

Solicită și tu programarea unei activități cu tematică de mediu alături de EcoARENA!