Venim în scopul formării unui comportament și conduite ecologice asupra elevilor generând interes, evidenţiind creativitatea, implicarea și spiritul de echipă.

Printr-o serie de activităţi desfăşurate în cadrul școlii Veronica Micle din Iași, am adus în atenţia copiilor probleme legate de efectele negative ale omului asupra naturii.

Astfel, aceştia au înţeles pericolele ce ameninţă planeta, având ca obiective majore:

  • dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de orizontul înconjurător;
  •  trezirea curiozităţii şi interesului pentru natură prin activităţi ecologice;
  • dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător urmările posibile ale fapteilor;
  • înţelegerea conexiunilor din natură şi a faptului că distrugerea acestora ar avea urmări negative pentru om;
  • formarea unei atitudini adecvate faţă de relaţiile omului cu natura;
  • formarea capacităţii de a simţi şi înţelege factorii poluanţi şi efectele lor în natură;
  • dezvoltarea unor abilităţi de predicţie (ce s-ar întâmpla dacă…?);
  • dezvoltarea capacităţii de investigare a mediului înconjurător în vederea formării conştiinţei ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare şi aplicare a experienţei asimilate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt privite ca o problemă gravă ca urmare a efectelor negative pe care le generează mediului și sănătății umane dacă nu sunt gestionate într-o manieră adecvată.