Operatorul local din Iași, partener al Asociației RoRec, împreună cu autoritățile locale, au invitat studenți ieșeni la Centrul de Colectare Iași pentru activități de informare și educare privind importanța colectării și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Pe 28 aprilie, studenților din anul II și III ai Facultății de Horticultură, Departamentul de Ingineria Mediului, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, le-au fost prezentate informații despre deșeurile de echipamente electrice și electronice, de ce trebuie să fie colectate selectiv, cum se realizează acest proces, precum și importanța reciclării lor. Studenții au realizat un mic studiu înceea ce privește deschiderea populației de a primi informații despre  debarasarea corectă  a DEEE. Rezultatul a fost că 20% dintre cetățeni au acceptat să discute cu ei și au primit flyerul cu informații suplimentare.

Pe 12 mai a venit rândul studenților de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului, din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, să participe la o vizită de studiu la Centrul de Colectare Iași. Aceștia au avut ocazia să afle informații noi despre modalitățile de colectare, depozitare și tratare a deșeurilor electrice și electronice. La această vizită au participat și partenerii de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași, reprezentată de dna. Galea Temneanu – Şef serviciu CFM, respectiv de la SC Salubris SA, reprezentat de dna. Ana Maria Șchiopu – Șef Birou Management Mediu.

Toți studenții s-au implicat în informarea cetățenilor cu privire la colectarea deșeurilor electrice, împărțind flyere ieșenilor și invitându-i să se debaraseze corect de aparatele vechi sau stricate.