Una dintre cele mai importante componente regăsite pe Pământ o constituie apa, element indispensabil atât pentru noi oamenii, cât și pentru toate ființele vii. Pentru a putea evidenția importanța resurselor de apă, sărbătorim pe data de 2 februarie a fiecărui an ”ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE„.

Ziua Mondială a Zonelor Umede este o oportunitate să ne amintim că viaţa şi activitatea oamenilor care trăiesc în apropierea apelor curgătoare depind de starea zonelor umede, esenţiale pentru: asigurarea hranei, purificarea apei, diminuarea efectelor secetei și a inundațiilor, alimentarea pânzei freatice și menţinerea fertilităţii solului.

Cu acest prilej s-a organizat o campanie de conștientizare în rândul elevilor privind importanța acțiunilor de colectare și reciclare a DEEE-urilor în protejarea ecosistemelor desemnate ca fiind „Zone Umede”. Elevii clasei I, prof. Karina Preotesoiu, de la cercul de Ornitologie/Etologie din cadrul Colegiului Național Bănățean împreună cu elevii clasei a IV-a de la Kinder Club din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 30 Timișoara, prof. Rocsanda Căprărescu, sub îndrumarea coordonatoarei prof. dr. biolog Liliana Babă au învățat despre importanța colectării selective și impactul generat de deșeurile de echipamnete electrice și electronice asupra mediului înconjurător.

Curioși din fire, copii prezenți au primit o serie de informații referitoare la impactul negativ pe care îl aduc bateriile prin conținutul în metale grele asupra apelor.

Solicită și tu programarea unei activități cu tematică de mediu alături de EcoARENA!